Mitos ing Sumberejo Batuwarno, Larang Nandur Lombok ing Tanah Bengkot – Timlo.net


Wonogiri — Mitos tanah bengkok (alokasi aparat desa) ing Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, isih dipercaya masyarakat. Tanah bengkok lurah dilarang nandur lombok.

Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Tri Haryanto mratelakake, mitos larangan nandur lombok kacarita ana hubungane raket karo Sang Bima, sing dikenal masyarakat ing crita wayang.

“Saka leluhur kita dilarang nandur lombok ing tlatah kono (Tanah Bengkok). Jarene setan bisa nesu,” ujare Kedes Sumberejo, Tri Haryanto, Jumat (11/11).

Dijlentrehake yen larangan nandur lombok diwiwiti saka rawuhe Sang Bima sing dadi wong gedhe ing tlatah Sumberejo. Nalika semana durung ana jeneng Sumberejo. Jeneng Sang Bima dipercaya ana gegayutane karo jagading wayang.

Tekane Bima ing wektu iku saka dhawuhe guru utawa eyang. Bima didhawuhi mudhun saka gunung kanggo nulungi sapa wae sing butuh pitulungan. Ing dalan, Bima tekan ing wilayah sing ora ana sumber banyu.

Weruh kahanan kasebut, ujare Tri Haryanto, Bima krasa krasa krasa. Banjur dheweke mutusake nggawe rawa kanthi tujuan supaya banyu bisa nyukupi kabutuhan masyarakat. Ing wektu iki rawa sing digawe diarani Telaga Rowo. Lokasine ana ing Desa Rowo, Desa Sumberejo, persis ing pinggir dalan Batuwarno – Karangtengah.

Adhedhasar crita kang diduweni Tri Haryanto, nalika Bima lagi ndhudhuk lemah kanggo gawe rawa, sikil kiwa ana ing sisih wetan, saiki dheweke ana ing tlatah Desa Rembun. Dene sikile tengen ana ing sisih kulon, saiki ana ing tlatah Rowo Tingkas.

Dene penis Sang Bima ana ing dhuwure Ndek Ombo. Nalika semana, Ndek Ombo minangka area sawah. Saiki wilayahe dadi tanah kas desa utawa bentok sing dikelola dening Kepala Kampung Sumberejo.


Editor: Dhefi Nugroho
Source link

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *